Κεραμεική

Οι επιχώσεις του Σπηλαίου Δράκαινα περιλαμβάνουν μια ποικιλία αντικειμένων του υλικού πολιτισμού. Πολλά είναι τα πήλινα αγγεία, κατά κύριο λόγο μικρού και μεσαίου μεγέθους, ανοιχτά και κλειστά, αλλά και λίγα σχετικά μεγάλα, όπως αβαθείς και βαθιές φιάλες με καμπυλόγραμμο ή τροπιδωτό προφίλ, κλειστά αγγεία με σφαιρικό/σφαιροειδές σώμα και διακριτό ψηλό ή κοντό λαιμό. Το μεγαλύτερο τμήμα τους ανήκει σε αγγεία καλής ποιότητας, όπως αυτά της κατηγορίας των μαύρων στιλβωτών (black burnished), ή κατηγοριών της διακοσμημένης κεραμεικής, όπως τα γραπτά urfirnis και η γραπτή κατηγορία ‘σκούρο σε ανοικτό’ (dark-on-light ή matt-painted) της Ύστερης Νεολιθικής και διάφορων δίχρωμων ή πολύχρωμων γραπτών κατηγοριών των πρώιμων φάσεων της Τελικής Νεολιθικής καθώς και της κατηγορίας της γραπτής αλοιφωτής κεραμεικής (painted/patterned crusted) της Τελικής Νεολιθικής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης τεχνολογίας και προέλευσης των πρώτων υλών της νεολιθικής κεραμεικής του Σπηλαίου, η πλειοψηφία των σκευών έχει κατασκευαστεί από αργίλους που αφθονούν σε ιζήματα στην ευρύτερη περιοχή του, ενώ ένα μικρό ποσοστό αγγείων πρέπει να αποτελούν προϊόντα εισαγωγής στην περιοχή του Πόρου ή και στο νησί. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα αγγεία ιδιαίτερα των γραπτών κατηγοριών παρουσιάζουν πολύ υψηλό βαθμό αποσπασματικότητας. Για παράδειγμα αναφέρουμε ότι σε σύνολο 140 περίπου καταγραμμένων οστράκων urfirnis εκπροσωπούνται 30 περίπου διαφορετικά αγγεία. Το ίδιο υψηλό ποσοστό αποσπασματικότητας χαρακτηρίζει όλες τις γραπτές κατηγορίες κεραμεικής καθώς και τα περίπου 10 παραδείγματα ιδιότυπων αγγείων της ΥΝ, τα αποκαλούμενα ‘Ρυτά’ ή ‘Danilo-Scoops’ ή ‘salt vases’, που εκπροσωπούνται στη Δράκαινα, μια πολύ γνωστή κατηγορία κεραμεικών σκευών σε 4 ζωόμορφα πόδια και με εκτεταμένη εγχάρακτη διακόσμηση της πρώιμης Ύστερης Νεολιθικής των Δυτικών Βαλκανίων (early Vinça).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη κεραμεική του Σπηλαίου Δράκαινα διαβάστε τις σχετικές ενότητες.

Διαφήμιση
Διαφήμιση
GreekEnglish (United Kingdom)