Λίθινα τέχνεργα

Στις επιχώσεις του Σπηλαίου Δράκαινα έχει αποκαλυφθεί ένας μεγάλος αριθμός ακέραιων και αποσπασματικά σωζόμενων λίθινων απολεπισμένων εργαλείων από ντόπιους κυρίως πυριτόλιθους, όπως ξέστρα, γλυφίδες και λεπίδες, καθώς και ένα ενδιαφέρον σύνολο περίπου 210 βλητικών αιχμών διαφόρων μορφολειτουρ­γικών κατηγοριών , όπως και υπο-προϊόντα της in situ κατεργασίας του πυριτόλιθου. Κάποια  λίθινα αντικείμενα ήταν εισαγόμενα στο νησί, όπως τα απολεπισμένα τέχνεργα από οψιανό, με εργαστηριακά διαγνωσμένη προέλευση το κυκλαδίτικο νησί της Μήλου καθώς και κάποια από ‘μελί’ πυριτόλιθο.

Προϊόντα εισαγωγής στο νησί μέσω υπερ-τοπικών δικτύων ανταλλαγών ήταν και μερικά άλλα  λίθινα εργαλεία αντικείμενα που αποκαλύφτηκαν στη Δράκαινα, όπως ένας μικρός αριθμός εργαλείων με κόψη (οι γνωστοί 'πελέκεις') με πρώτη ύλη κατασκευής τους σκληρό γάββρο από την περιοχή των Γρεβενών ή την Αργολίδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα αναλύσεων σπανίων γαιών.

Ενδιαφέρουσα είναι, επίσης, η παρουσία στη Δράκαινα ενός μεγάλου συνόλου τριπτών λίθινων εργαλείων, που περιλαμβάνει 437 αντικείμενα, όπως παθητικά και ενεργά εργαλεία τριβής, κρουστήρες μικρού και μεγάλου μεγέθους καθώς και μεγάλη ποικιλία επιλεγμένων κροκαλών κατάλληλων για τη στίλβωση επιφανειών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα λίθινα τέχνεργα του Σπηλαίου Δράκαινα διαβάστε τις σχετικές ενότητες.

Διαφήμιση
Διαφήμιση
GreekEnglish (United Kingdom)