Ζωοαρχαιολογία

Το ζωοαρχαιολογικό υλικό του Σπηλαίου Δράκαινα περιλαμβάνει περίπου 10.000 οστά ζώων, στη συντριπτική τους πλειοψηφία από οικοδίαιτα. Τα μαλάκια εκπροσω­πούνται με μια μεγάλη ποικιλία ειδών, ενώ τα κατάλοιπα ψαριών και καρκινοειδών (π.χ. κάβουρες) είναι λιγοστά. Όλα τα κατάλοιπα της υδρόβιας πανίδας από τη Δράκαινα μπορούσαν να συλλεχτούν ή να αλιευθούν στις παρακείμενες στο σπήλαιο ακτές ή στα ρέματα και τα έλη της γειτονικής λεκάνης των Τζαννάτων  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οστά μικροπανίδας, που αποδίδονται κυρίως σε τρωκτικά.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζωοαρχαιολογικό υλικό του Σπηλαίου Δράκαινα διαβάστε τις σχετικές ενότητες.

Διαφήμιση
Διαφήμιση
GreekEnglish (United Kingdom)